-
سايت‌هاي مرتبط

وزارت آموزش و پرورش

اداره كل  آموزش و پرورش استان اصفهان

اداره آموزش و پرورش ناحيه سه اصفهان

مركز سنجش آموزش و پرورش

كارشناسي سنجش وارزشيابي تحصيلي وتربيتي دوره عمومي اصفهان

باشگاه دانش‌پژوهان جوان

سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان

مدارس خارج ازكشور 


 

دستورالعمل ثبت نام مدارس نمونه دولتي


دروس هماهنگ كشوري واستاني پايه  اول ودوم متوسطه دوم

    


مهم وفوري

مدارسيكه پايه ششم توصيفي(كيفي)دارند فايل زير را مطالعه كنند


برنامه امتحانات پايه ششم ابتدايي(توصيفي و نمره اي) 

خرداد1393


برنامه امتحانات سوم راهنمايي خرداد1393


برنامه امتحانات داخلي مدارس از راه دور خرداد 1393

مقطع متوسطه و پايه هاي دوم راهنمايي و هفتم


برنامه امتحانات نهايي وهماهنگ كشوري واستاني خرداد93


تكماده چهار درس فارغ التحصيلان كاردانش